784 001 394  mieszkania@vincent.olsztyn.pl

biuro sprzedaży: Olsztyn ul. Mroza 23 A (przy budowie)

Inwestycję gwarantują:


Wizualizacja

Wiz.

Numer

Num.

Kondygnacja

Kon.

Metraż

Metr.

Ilość pokoi

Pok.

Rzut mieszkania

PDF

Dostępność
01 0 52,80m2
m2
3 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
02 0 43,90m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
03 0 wariant 1: 65,50m2
wariant2: 65,40m2
wariant 1: 4 + a. kuchenny
wariant 2: 3 + kuchnia z jadalnią
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
04 0 43,90m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
05 0 48,30m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
06 0 57,90m2
m2
3 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
07 1 52,80m2
m2
3 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
08 1 46,80m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
09 1 65,50m2
m2
4 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
10 1 43,90m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
11 1 48,30m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
12 1 67,80m2
m2
4 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
13 2 52,80m2
m2
3 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
14 2 46,80m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
15 2 65,50m2
m2
4 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
16 2 43,90m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
17 2 48,30m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
18 2 67,50m2
m2
4 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
19 3 52,80m2
m2
3 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
20 3 46,80m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
21 3 65,50m2
m2
4 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
22 3 43,90m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
23 3 48,30m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
24 3 67,50m2
m2
4 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
25 4 52,80m2
m2
3 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
26 4 46,80m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
27 4 65,50m2
m2
4 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
28 4 43,90m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
29 4 48,30m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
30 4 67,50m2
m2
4 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
31 5 52,80m2
m2
3 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
32 5 46,80m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
33 5 65,50m2
m2
4 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
34 5 43,90m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
35 5 48,30m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
36 5 67,50m2
m2
4 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
37 6 52,80m2
m2
3 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
38 6 46,80m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
39 6 65,50m2
m2
4 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
40 6 43,90m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
41 6 48,30m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
42 6 67,50m2
m2
4 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
43 0 57,90m2
m2
3 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
44 0 48,30m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
45 0 43,90m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
46 0 wariant 1: 65,50m2
wariant 2: 65,40m2
wariant 1: 4 + a. kuchenny
wariant 2: 3 + kuchnia z jadalnią
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
47 0 43,90m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
48 0 52,80m2
m2
3 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
49 1 67,80m2
m2
4 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
50 1 48,30m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
51 1 43,90m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
52 1 65,50m2
m2
4 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
53 1 46,80m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
54 1 52,80m2
m2
3 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
55 2 67,60m2
m2
4 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
56 2 48,30m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
57 2 43,90m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
58 2 65,50m2
m2
4 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
59 2 46,80m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
60 2 52,80m2
m2
3 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
61 3 67,60m2
m2
4 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
62 3 48,30m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
63 3 43,90m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
64 3 65,50m2
m2
4 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
65 3 46,80m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
66 3 52,80m2
m2
3 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
67 4 67,60m2
m2
4 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
68 4 48,30m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
69 4 43,90m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
70 4 65,50m2
m2
4 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
71 4 46,80m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
72 4 52,80m2
m2
3 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
73 5 67,60m2
m2
4 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
74 5 48,30m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
75 5 43,90m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
76 5 65,50m2
m2
4 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
77 5 46,80m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
78 5 52,80m2
m2
3 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
79 6 67,60m2
m2
4 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
80 6 48,30m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
81 6 43,90m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
82 6 65,50m2
m2
4 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
83 6 46,80m2
m2
2 + kuchnia
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
84 6 52,80m2
m2
3 + a. kuchenny
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane

ZALETY INWESTYCJI

INWESTYCJA W LICZBACH

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

784 001 394            mieszkania@vincent.olsztyn.pl

fb1     facebook.com/Vincent-Mieszkania

biuro sprzedaży: Olsztyn ul. Mroza 23 A (przy budowie)

lub wypełnij formularz